מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

הרעבע עושה כל אחד מאיתנו גביר

הרעבע עושה כל אחד מאיתנו גביר