מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

המטרה העיקרית בצדקה זה להביא את הגאולה

המטרה העיקרית בצדקה זה להביא את הגאולה