מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

לפעול בזרימה באופן של התיישבות בלי פחד

לפעול בזרימה באופן של התיישבות בלי פחד – חלק ראשון

לפעול בזרימה באופן של התיישבות בלי פחד – חלק ראשון

39:

5