מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

לא לשכוח את מי שבחזית

לא לשכוח את מי שבחזית – ניגונים וריקודים

לא לשכוח את מי שבחזית

46:

7