מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

דברי הרבי בנושא צדקה ופלעדזש

פרק של הרבי

דברי הרבי בנושא צדקה ופלעדזש

24:

6