מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

לאלץ את הקב"ה לתת שפע יותר מהמתוכנן

לאלץ את הקב"ה לתת שפע יותר מהמתוכנן