מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

"אני הגב שלך, שיבואו אלי עם טענות"

"אני הגב שלך, שיבואו אלי עם טענות"