מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

התבערה הפנימית חשובה יותר מהמעטפת

התבערה הפנימית חשובה יותר מהמעטפת