מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

"…עד שהכלים מתמלאים ועולים על גדותיהם"

"…עד שהכלים מתמלאים ועולים על גדותיהם"