מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

'יבחר לנו' #7

'יבחר לנו' #7 – חלק ראשון

'יבחר לנו' #7 – חלק שני

3:

10

'יבחר לנו' #7 – חלק שלישי

26:

10