מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

'וקיבל היהודים'_#4

'וקיבל היהודים'_#4 – חלק ראשון

'וקיבל היהודים'_#4 – חלק שני

38:

10

'וקיבל היהודים'_#4 – חלק שלישי

33:

11