מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

'יום טוב של ראש השנה שחל בשבת'_#1

'יו"ט של ר"ה שחל בשבת'_#1 – חלק ראשון

'יו"ט של ר"ה שחל בשבת'_#1 – חלק שני

0:

10

'יו"ט של ר"ה שחל בשבת'_#1 – חלק שלישי

1:

10