מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

'יום טוב של ראש השנה שחל בשבת'_#2

'יו"ט של ר"ה שחל בשבת'_#2 – חלק ראשון

'יו"ט של ר"ה שחל בשבת'_#2 – חלק שני

50:

6