מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

'יום טוב של ראש השנה שחל בשבת'_#3

'יו"ט של ר"ה שחל בשבת'_#3 – חלק ראשון

'יו"ט של ר"ה שחל בשבת'_#3 – חלק שני

52:

10

'יו"ט של ר"ה שחל בשבת'_#3 – חלק שלישי

50:

10