מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

'יום טוב של ראש השנה שחל בשבת'_#4

'יו"ט של ר"ה שחל בשבת'_#4 – חלק ראשון

'יו"ט של ר"ה שחל בשבת'_#4 – חלק שני

58:

10

'יו"ט של ר"ה שחל בשבת'_#4 – חלק שלישי

43:

10