מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

'יום טוב של ראש השנה שחל בשבת'_#5

'יו"ט של ר"ה שחל בשבת'_#5 – חלק ראשון

'יו"ט של ר"ה שחל בשבת'_#5 – חלק שני

55:

9

'יו"ט של ר"ה שחל בשבת'_#5 – חלק שלישי

11:

10