מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

'יום טוב של ראש השנה שחל בשבת'_#6

'יו"ט של ר"ה שחל בשבת'_#6 – חלק ראשון

'יו"ט של ר"ה שחל בשבת'_#6 – חלק שני

9:

8

'יו"ט של ר"ה שחל בשבת'_#6 – חלק שלישי

26:

8