מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

שיחת יום כיפור_#2

שיחת יום כיפור_#2 – חלק ראשון

שיחת יום כיפור_#2 – חלק שני

4:

10

שיחת יום כיפור_#2 – חלק שלישי

24:

10