מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

להבין עניין שמחת תורה #2

להבין ענין שמחת תורה #2 – חלק ראשון

להבין ענין שמחת תורה #2 – חלק שני

5:

8

להבין ענין שמחת תורה #2 – חלק שלישי

9:

9