מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

וידבר אלוקים_#5

וידבר אלוקים_#5 – חלק ראשון

וידבר אלוקים_#5 – חלק שני

5:

11