מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

התוועדות עם המשפיע הרב בערל פאשטר

התוועדות עם המשפיע – חלק ראשון

התוועדות עם המשפיע – חלק שני

5:

17

התוועדות עם המשפיע – חלק שלישי

24:

16

התוועדות עם המשפיע – חלק רביעי

23:

16

התוועדות עם המשפיע – חלק חמישי

15:

17

התוועדות עם המשפיע – חלק שישי

52:

16

התוועדות עם המשפיע – חלק שביעי

35:

16

התוועדות עם המשפיע – חלק שמיני

54:

16