מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

משמעות ימי ההכנה לי’ שבט

משמעות ימי ההכנה לי’ שבט – חלק ראשון

משמעות ימי ההכנה לי’ שבט – חלק שני

10:

10

משמעות ימי ההכנה לי’ שבט – חלק שלישי

7:

10

משמעות ימי ההכנה לי’ שבט – חלק רביעי

7:

10