מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

יום סגולה ועת רצון לדורות

יום סגולה ועת רצון לדורות – חלק ראשון

יום סגולה ועת רצון לדורות – חלק שני

3:

9

יום סגולה ועת רצון לדורות – חלק שלישי

2:

9