מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

מדוע התעקשו היוונים לטמא את השמן הטהור

מדוע התעקשו היוונים לטמא את השמן הטהור – חלק ראשון

מדוע התעקשו היוונים לטמא את השמן הטהור – חלק שני

44:

10

מדוע התעקשו היוונים לטמא את השמן הטהור – חלק שלישי

49:

10

מדוע התעקשו היוונים לטמא את השמן הטהור – חלק רביעי

37:

10