מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

ויאמר ה' אל אברם גו' תשמ"א

ויאמר ה' אל אברם גו' תשמ"א – חלק ראשון

ויאמר ה' אל אברם גו' תשמ"א – חלק שני

52:

8

ויאמר ה' אל אברם גו' תשמ"א – חלק שלישי

17:

9