מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

ויאמר ה' אל אברם גו' תשמ"א_#2

ויאמר ה' אל אברם גו' תשמ"א_#2 – חלק ראשון

ויאמר ה' אל אברם גו' תשמ"א_#2 – חלק שני

45:

10

ויאמר ה' אל אברם גו' תשמ"א_#2 – חלק שלישי

50:

10