מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

ויאמר ה' אל אברם גו' תשמ"א_#3

ויאמר ה' אל אברם גו' תשמ"א_#3 – חלק ראשון

ויאמר ה' אל אברם גו' תשמ"א_#3 – חלק שני

8:

9

ויאמר ה' אל אברם גו' תשמ"א_#3 – חלק שלישי

43:

8