מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

ויהי ביום השמיני_#5

ויהי ביום השמיני_#5 – חלק ראשון

ויהי ביום השמיני_#5 – חלק שני

8:

9

ויהי ביום השמיני_#5 – חלק שלישי

3:

9