מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

ונקדשתי בתוך בני ישראל_#1

ונקדשתי בתוך בני ישראל_#1 – חלק ראשון

ונקדשתי בתוך בני ישראל_#1 – חלק שני

7:

9