מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

ונקדשתי בתוך בני ישראל_#2

ונקדשתי בתוך בני ישראל_#2 – חלק ראשון

ונקדשתי בתוך בני ישראל_#2 – חלק שני

19:

11