מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

ונקדשתי בתוך בני ישראל_#3

ונקדשתי בתוך בני ישראל_#3 – חלק ראשון

ונקדשתי בתוך בני ישראל_#3 – חלק שני

1:

8

ונקדשתי בתוך בני ישראל_#3 – חלק שלישי

55:

8