מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

ונקדשתי בתוך בני ישראל_#4

ונקדשתי בתוך בני ישראל_#4 – חלק ראשון

ונקדשתי בתוך בני ישראל_#4 – חלק שני

57:

8