מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

ונקדשתי בתוך בני ישראל_#5

ונקדשתי בתוך בני ישראל_#5 – חלק ראשון

ונקדשתי בתוך בני ישראל_#5 – חלק שני

37:

8

ונקדשתי בתוך בני ישראל_#5 – חלק שלישי

46:

9