מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

להבין עניין הנסכים_#1

להבין עניין הנסכים_#1 – חלק ראשון

להבין עניין הנסכים_#1 – חלק שני

13:

9