מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

קדש ישראל להוי’_#4

קדש ישראל להוי’_#4 – חלק ראשון

קדש ישראל להוי’_#4 – חלק שני

2:

10