מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

תופסים את הזולת במבט ראשון

תופסים את הזולת במבט ראשון – חלק ראשון

תופסים את הזולת במבט ראשון – חלק שני

50:

8

תופסים את הזולת במבט ראשון – חלק שלישי

42:

8

תופסים את הזולת במבט ראשון – חלק רביעי

39:

8