מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

לתת, זה בעצם לדעת לקבל

לתת, זה בעצם לדעת לקבל – חלק ראשון

לתת, זה בעצם לדעת לקבל – חלק שני

6:

10

לתת, זה בעצם לדעת לקבל – חלק שלישי

4:

10

לתת, זה בעצם לדעת לקבל – חלק רביעי

50:

9