מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

עומדים בכללים בלי לשבור את הכלים

עומדים בכללים בלי לשבור את הכלים – חלק ראשון

עומדים בכללים בלי לשבור את הכלים – חלק שלישי

38:

9

עומדים בכללים בלי לשבור את הכלים – חלק רביעי

58:

9