מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

עניין הנסיעה הגשמית לרבי לתשרי

עניין הנסיעה הגשמית לרבי לתשרי – חלק ראשון

עניין הנסיעה הגשמית לרבי לתשרי – חלק שני

1:

10

עניין הנסיעה הגשמית לרבי לתשרי – חלק שלישי

29:

10

עניין הנסיעה הגשמית לרבי לתשרי – חלק רביעי

44:

10

עניין הנסיעה הגשמית לרבי לתשרי – חלק חמישי

30:

10