מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

הרעבע ירד לעולם עם חזון של גאולה

הרעבע ירד לעולם עם חזון של גאולה