ברוכים הבאים לאתר "הקהל"
לבו של כל חסיד בוער ברשפי אש קודש לבצע את השליחות שהוטלה עלינו מפי הרבי מלך המשיח: "הקֵהל את העם, האנשים, הנשים והטף . . ליראה את ה'" – לנצל כל הזדמנות אפשרית וכל מפגש מזדמן ל"כינוס הקהל", בו יתעוררו באחדות ואהבת ישראל ובחיזוק יראת ה' וקיום מצוותיו.

בתוך האתר שלנו קיבצנו עבורך את כל הכלים הנדרשים לביצוע "מבצע הקהל" עם דגש על זהות ודבר המלך

הַקְהֵל במדיה

התוועדות יג' תשרי תשמ"ח

הסרט ויקהלו אל המלך

סרטון הסברה על הקהל

הקהל ומשיח

סמל הקהל לשימוש חופשי

כרטיס הקהל

מחרוזת שירי הקהל

חומרי לימוד והעשרה

קונטרס ויקבץ נדחי ישראל

ענינו של הקהל

מדריך הקהל

חשיבה גאולתית

פנקס "הקהל איד"

הקהל במאמרי רבותינו נשיאנו

כלים לעריכת כינוסי הקהל

פעילות הקהל במשפחה

פעילות הקהל בקהילה

הקהל עם מלך המשיח

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד