הקהל למשפחה

הרבי רוצה שננצל כל הזדמנות לכינוס הקהל, מה יותר מתאים מאשר סעודת שבת כשכל המשפחה כבר נמצאת ביחד, בואו נעשה כינוס הקהל עוצמתי.
הכנו לכם דף שבועי לכל שבת וחג, מה שנשאר לכם זה רק להוריד ולהדפיס שיהיה מוכן לסעודת שבת. בהצלחה!

ראש השנה

שבת וילך

מוצאי יום כיפור

שבת האזינו

יום טוב הראשון של סוכות

שבת חול המועד סוכות

שמחת תורה

שבת בראשית

שבת נח

שבת לך לך

שבת וירא

שבת חיי שרה

שבת תולדות

שבת ויצא

שבת וישלח

שבת וישב

שבת מקץ – חנוכה

שבת ויגש

שבת ויחי

שבת שמות

שבת וארא

שבת בא

שבת בשלח

שבת יתרו

שבת משפטים – שקלים

שבת תרומה

שבת תצוה – זכור

שבת תשא – פרה

שבת ויקהל פקודי

שבת ויקרא

שבת צו – שבת הגדול

שבת חול המועד פסח

שביעי של פסח – סעודת משיח

שבת שמיני

שבת תזריע מצורע

שבת אחרי קדושים

שבת אמור – מוצאי פסח שני

שבת בהר בחוקתי

שבת במדבר

חג השבועות

שבת נשא

שבת בהעלותך

שבת שלח

שבת קרח

שבת חוקת

שבת בלק – י"ב תמוז

שבת פנחס

שבת מטות מסעי

שבת דברים – חזון

שבת ואתחנן