הקהל בלימוד התורה

הרבי רוצה שננצל כל הזדמנות לכינוס הקהל. שבת מברכים. כולם כבר נמצאים בבית הכנסת, התיישבו להתוועדות, אפילו הטף כבר באו... עיני כולם נשואות אליך, נצל את ההזדמנות לכינוס הקהל.
במיוחד בשביל זה, מוגש לפניכם דף לכל שבת מברכים, שתוכל לארגן שיעור או לומר כמה מילים בתחילת ההתוועדות של שבת מברכים. בהצלחה בפעולות הקהל!

שבת מברכים חודש תשרי

שבת מברכים חודש חשון

שבת מברכים חודש כסלו

שבת מברכים חודש טבת

שבת מברכים חודש שבט

שבת מברכים חודש אדר

שבת מברכים חודש ניסן

שבת מברכים חודש אייר

שבת מברכים חודש סיון

שבת מברכים חודש תמוז

שבת מברכים חודש אב

שבת מברכים חודש אלול

שבת מברכים חודש תשרי