חדש: בקשר עם י"ג ניסן, חוברת חדשה מבית "התאחדות החסידים".

בקשר עם הוראת הרבי: “יש להוסיף ב”מעשינו ועבודתינו” בהענינים שיש להם סגולה מיוחדת לזרז
ולהביא את הגאולה: . . הוספה בלימוד פנימיות התורה והפצת המעינות חוצה – שעל ידי זה קא אתי מר דא מלכא משיחא.
ובהדגשה יתירה בענין שהזמן גרמא – בעמדנו בערב י”ג ניסן, יום ההילולא של הצמק־צדק, כידוע שבתורתו מודגש ביותר החיבור וההתכללות של דנגלה דתורה עם פנימיות התורה, אשר, על ידי זה באה הגאולה האמיתית והשלימה על יד משיח צדקנו, שנקרא בב’ השמות “צמח” ו”צדק””.
הננו מגישים אגרת מכ”ק אדמו”ר הצמח צדק מפוסקת ומבוארת אודות המקום לפחד בתורתנו הקדושה
כהוספה לכך, הבאנו כמה אגרות קודש מכ“ק אדמו“ר מלך המשיח שליט“א בנושא בטחון בה’ ובפרט אמונת
צדיקים.
ונסיים בלשון הרב (לקו”ש חל”ו ע’ 6): “וכשם שבגאולת מצרים נאמר ש"בזכות הבטחון נגאלו ישראל ממצרים", על דרך זה הוא בהגאולה מגלות זה האחרון, כדאיתא במדרש ש"כדאי הן לגאולה בשכר הקיווי (עצמו)" — וכן תהי' לנו, שבזכות הבטחון של בני ישראל ש"קרובה ישועתי לבוא", זוכים שהקב"ה יגאלנו, בגאולה האמיתית והשלימה, במהרה בימינו ממש".
לקיום הוראת הרבי ולקריאה לחצו כאן

אהבתם? שתפו!

מצטרפים

למשפחת המנויים ומשתתפים בהגרלה על טיסה לרבי מידי חודש!

שאלה? כתבו לנו!