חוגגים
כ"ח סיוון חג נס ההצלה

1. מתוועדים עם הילדים
עיצוב אתרים 20%
2. קוראים את סיפור הנס
40%
3. צופים במראות קודש
60%
4. משחק הדרך ל-770
80%
5. חיים גאולה בלימוד
100%

קטע וידיאו: 'רבי לילדים':

סיפור (מנוקד)

דף לימוד (מנוקד)

משחק משפחתי