אודות

ארגון "התאחדות החסידים לקבלת פני משיח" הוקם במטרה ליצור עבור כל אברך ומשפחה מאנ"ש בארה"ק ת"ו סביבה רוחנית חמה וחסידית, החדורה בהתקשרות לרבי מה"מ שליט"א.

חזון הארגון גובש לאור דברי הרבי בשם רבינו הזקן, כי: "דרכי החסידות הם, שכל החסידים יהיו כמו משפחה אחת על פי התורה באהבה" (היום יום).

חסידי חב"ד באה"ק - ובאמצעותם כל בני ובנות ישראל בכל מקום שהם - חדורים באהבה, התקשרות וביטול לרבי שליט"א מלך המשיח וחיים על פי הוראותיו לקבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש.

חסיד לא חי, חלילה, בעולמות נפרדים – האחד שבו הוא עובד את ה', לומד תורה ומתחזק ב"חסידישקייט", והשני שבו הוא עובד, מתפרנס, משקיע במשפחתו, בחיי הנישואין ובחינוך ילדיו.

הרבי מלמד אותנו שחיים מאושרים, מלאים ומספקים הם כאשר כלל הרבדים, הרוחניים והגשמיים, מתחברים יחד. אנו פועלים כדי לאפשר לכל אחד ליצור את החיבור הזה בחיי היום יום, על ידי העצמה ומתן כלים להצלחה – כשכל הפעולות חדורות ומכוונות לשליחות העכשווית: 'קבלת פני משיח בפועל ממש' – תוך הדגשת העובדה הברורה שאף חסיד לעולם אינו לבד!

הארגון נוסד בשנת תשס"ד (2004) בהנחייתו של הרה"ח הרב שלמה מיידנצ'יק ע"ה, שליחו האישי של הרבי מה"מ באלפי נושאים במשך יובל שנים והזרוע המבצעת של הקמת קהילות ומוסדות חב"ד בא"י, לצד תפקידיו "הרשמיים": יו"ר ועד כפר חב"ד ויו"ר אגודת חסידי חב"ד בארץ הקודש.

מימוש המטרות והיעדים של 'התאחדות החסידים' נעשה באמצעות תעמולה חסידית במעגל כל השנה, הדגשה והנגשה של הוראות הרבי ליומי דפגרא, הנחלת מושגים חסידיים באור הגאולה, הוצאה לאור, הפקות תוכן, שיעורים וסדנאות, התוועדויות ארציות ומקומיות ועוד מגוון פעילויות ואירועים תוך התמקדות תמידית בנושא הגאולה ו'קבלת פני משיח' בכל הוראות והדרכות ומבצעי הרבי.

כל הפעולות נקבעות על פי התייעצות עם רבני ומשפיעי קהילות חב"ד וע"י חברי הנהלת הארגון.

ערכי היסוד של התאחדות החסידים:

אמונה והתנהגות עפ"י תורה ושו"ע

צריך לפעול על עצמו שגופו הגשמי יהיה בדרגא כזו שיתנהג בדרך ממילא על פי ציווי השולחן ערוך (ש"פ חיי שרה תשמ"ה)

נאמנות לרבי והתקשרות בכל נימי הנפש

וזהו בכללות ענין ההתקשרות של חסיד לרבי, אשר על ידי זה מקבל החסיד כל המצטרך לו הן בגשמיות והן ברוחניות (אג"ק ג' ת'שמה)

הנהגה בין החסידים כבני משפחה

צריכים ליקח את הנתינת-כח לחיות כולם כמו משפחה אחת, באהבה ע"פ תורה, ועי"ז נעשה "באור פני מלך חיים" (ש"פ שמות תש"כ)

הכרה בצרכי האחר, בגשמיות וברוחניות

שכל מציאותו . . חדורה בהחיות דמשיח . . גם (ובעיקר) בענינים פשוטים, כמו נתינת צרכיו הגשמיים של יהודי (ש"פ תולדות תשנ"ב)

התאחדות החסידים מעודדת כל חסיד:

לחיות עם הרבי

לחזק את האמונה וההתקשרות לרבי מלך המשיח, לחוש את כלל האירועים החסידיים לאורך השנה ולהנחיל חיות מיוחדת זו לדורות הבאים

להשקיע במשפחה

להשקיע במשפחה בכל ההיבטים: בתקשורת טובה, בחינוך מתוך אהבה ובהנחלת ערכים חסידיים לחיזוק הזהות הליובאוויטשית.

לקיים את הוראות הרבי

לקיים את הוראותיו והדרכותיו של הרבי מה"מ, כולל אלה שלא זכו לתהודה רחבה בשנים עברו.

לחוש ערבות הדדית

לחוש ערבות ואחווה כלפי האחר, לא רק בעת צרה וצוקה אלא אדרבה - דווקא בימים כתיקונם.

לממש את השליחות

להחדיר בכל פעולה ברוחניות ובגשמיות את נקודת השליחות העכשווית: קבלת פני משיח בפועל ממש!

מחלקות הארגון

ארגון 'התאחדות החסידים' הינו ארגון מורכב במיוחד המשלב בתוכו בהרמוניה פעילות רוחנית וגשמית. על מנת למלא את משימתו על הצד הטוב ביותר – הן מבחינה תכנית ורעיונית והן בצד הלוגיסטי והתפעולי – הוקמו בתוך הארגון מחלקות במגוון תחומים תוך שיתוף פעולה ושיתופיות מלאה בין המחלקות.

לפירוט הפעולות לחצו על המחלקה:

מחלקת תקשורת

מחלקת התקשורת פועלת במגוון ערוצים להרחבת המודעות לכלל האירועים החסידיים לאורך השנה, במטרה שכל חסיד יוכל לחוש את האירועים החסידיים, לחיות עם הרבי מלך המשיח, לחזק את האמונה וההתקשרות ולהנחיל את כל אלו למשפחתו ולסביבתו.

מחלקת הוצאה לאור

מחלקת ההוצאה לאור אחראית על הוצאת מגוון רחב של יצירה כתובה ברוח הגאולה לכלל משפחת אנ"ש ובאמצעותם ולכל בנ"י בכל מקום. המחלקה עורכת את התכנים ודואגת לכל התהליך עד להוצאת החומרים לאור בהתאם לכללי ההו"ל של התאחדות החסידים.

מחלקת אירועים

מחלקת האירועים מקיימת אירועים ארציים ואזוריים גדולים: חגיגות 'דידן נצח', יריד הספרים, ועידת 'מקושר בכל', התוועדויות ארציות ומקומיות, מבצעי לימוד, כנסים וימי עיון סביב מועדי השנה החסידית. אתם מוזמנים להצטרף לחוויה החסידית האותנטית!

אגף החסד

אגף החסד ב'התאחדות החסידים' פועל ללא לאות במטרה אחת: לסייע בדרך של כבוד לכל משפחה באנ"ש הזקוקה לעזרה, בתמיכה כלכלית או במציאת עבודה, באמצעות קרן 'חסדי שלמה ומשה' ע"ש הרה"ח הרב שלמה מיידנצ'יק והגה"ח הרב משה אשכנזי ע"ה.

מחלקת פעילות

מרכזי הטיפול והלימודים 'מאושרים', שיעורים והתוועדויות, מוקד 'עשה לך רב', פעילויות ותכניות בקהילות, חיזוק ועידוד בקיום הוראות הרבי ועוד. מטרת הפעילות, להבעיר את אש האהבה וההתקשרות לרבי ובין החסידים ולמהר את ההתגלות.

מחלקת המנויים

מחלקת המנויים של 'התאחדות החסידים' מקדישה את מרב המאמצים על מנת להעניק שירות טוב ומיידי למנויי ההתאחדות. מנויים מרוויחים יותר: משתתפים בהגרלה חודשים על נסיעה לרבי, מקבלים את מגזין דרך המלך מידי חודש ונהנים מפעילויות ואירועים מיוחדים.

מי אנחנו

הנהלה

הרה"ח הרב עופר מיודובניק
משפיע ישיבות חח"ל
יו"ר הנהלת התאחדות החסידים
הרב משה עבאד
משפיע בישי"ג חח"ל
חבר הנהלת התאחדות החסידים
הרב ראובן קופצ'יק
מזכיר אגודת חסידי חב"ד
חבר הנהלת התאחדות החסידים
הרב לוי נחשון
מנהל תנועת הנוער צ"ה
חבר הנהלת התאחדות החסידים
הרב מנחם מענדל הראל
רב שכונת הדרום בצפת
חבר הנהלת התאחדות החסידים
הרב שמעון יהודא פיזם
משפיע בישי"ג חח"ל
מנכ"ל התאחדות החסידים

צוות

הרב לוי לרנר
סמנכ"ל התאחדות החסידים
הרב זלמן ברנשטיין
הנה"ח ומשרד
הרב אריה מוצני
עו"ס מומחה לטיפול בטראומה, מטפל זוגי ומשפחתי מנהל מרכז הטיפול מאושרים בצפת
הרב אריה לייב קפלן
מנהל מרכז הלימודים מאושרים
הרב יעקב לנדא
אחראי תוכן
הרב שניאור שחר
אחראי סניפים
הרב מנדי בן זכריה
משרד ומזכירות
הרב מנדי תמרין
אחראי תכניות
הרב שלום זאב קרוגליאק
אחראי אירועים
הרב שד"ב שארף
אחראי פעילות
הרב יוסף יצחק הרוניין
מטה הסברת ענינו של משיח

היגוי ויעוץ

הרב ד"ר חנוך מיודובניק
ועדת היגוי
הרב חיים הלל שפריגנר
ועדת היגוי
הרב משה מאירי
ועדת היגוי
הרב יוסף דניאל
ועדת היגוי
הרב שניאור בורקיס
יעוץ כללי, אסטרטגיה וגיוס המונים
הרב מנדי וולוסוב
יעוץ גיוס משאבים
ד"ר יניב זייד
יעוץ שירות לקוחות
מר זאב פרץ
יעוץ פיתוח משאבים