מבצע סטטוסים – דבר מלכות שופטים ‘לפרסם לכל אנשי הדור’