מבצע ריקודים בשמחת בית השואבה יום רביעי תשרי ה’תשפ”ד