מבצע ריקודים בשמחת בית השואבה יום שני תשרי ה’תשפ”ד