מבצע תהילים שבת מברכים חודש אדר א

פתגמים קצרים לחודש כסלו

ע"פ דברי הרבי ש"כדאי שכאשר מוסיפים בלימוד פנימיות התורה בכל יום ויום מחודש כסלו – ילמדו גם פתגם )״א וואָרט״) מתורתם של שלשת אבות החסידות:

קרא עוד »